PC Connectivity Solution 7.37.22.0

PC Connectivity Solution 7.37.22.0

Nokia – 12,5MB – Freeware
ra khỏi 98 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Nokia PC Suite là một sản phẩm phần mềm PC miễn phí cho phép bạn kết nối điện thoại Nokia với một máy tính và truy cập điện thoại di động nội dung như thể điện thoại và máy PC là một.

Với Nokia PC Suite, bạn có thể:

Tạo, chỉnh sửa và gửi địa chỉ liên lạc và tin nhắn với một ứng dụng dễ dàng sử dụng duy nhất
Được thông báo về các cuộc gọi và tin nhắn mới nhận được
Thêm mục mới vào lịch thiết bị của bạn trong cửa sổ chính của Nokia PC Suite
Có được Nokia Video Manager cài đặt cùng với Nokia PC Suite

Tổng quan

PC Connectivity Solution là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Nokia.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.550 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PC Connectivity Solution là 12.0.109.0, phát hành vào ngày 26/04/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 12.0.109.0, được sử dụng bởi 27 % trong tất cả các cài đặt.

PC Connectivity Solution đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,5MB.

Người sử dụng của PC Connectivity Solution đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PC Connectivity Solution!

Cài đặt

người sử dụng 3.550 UpdateStar có PC Connectivity Solution cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại